புதுப்பிக்கும் அழகி Update Azhagi - #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம்

#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான பயன்பாட்டிற்கு சமூக வ… read more

 

Adhey Mugham அதே முகம்

அதே முகம் !#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான பயன்பாட்டி… read more

 

Beware of Walls சுவர்கள் ஜாக்கிரதை !

சுவர்கள் ஜாக்கிரதை !#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான ப… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  டிஃபன் ரூம் : என். சொக்கன்
  உறவுகள் தொடர்கதை : இரா. செல்வராசு
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்
  நான் பெரிய மனுஷன் ஆன கதை : ராஜதிருமகன்
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  விபத்துகளும், விளங்காத பாடங்களும் : ஈரோடு கதிர்
  ஞாபகம் வருதே 1 : விஜய்
  ஏழுவின் தோழி : கார்க்கி
  கதை : Keerthi
  நானும் இந்த கதையில் இருக்கிறேன்- பேருந்து சிவாவிடம் சொன் : Dhans