அழியாத கோலங்கள்
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி
  இரு கவிதைகள் : இராமசாமி கண்ணண்
  பசங்க : ஆசிப் மீரான்
  வெள்ளைச் சட்டை : கார்க்கி
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  ராஜேந்திரன் கதை : Kappi
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  பல்லவனில் இருந்து பல்லவிக்கு : சந்துரு