அழியாத கோலங்கள்
  மணமகன் தேவை : நசரேயன்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  என்ன தலைப்பு வைப்பது? : sumazla
  அவன் : Dubukku
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi
  சில்லுனு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் : ILA
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  மதுபாலா : JeMo
  சிக்ஸ் பேக் வேண்டுமா? : தாமிரா
  ஆஸ்திரேலியாவுல ஏன் அடிக்க மாட்டாயிங்க : ராஜா