அழியாத கோலங்கள்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  தாயார் சன்னதி : சுகா
  Rewind : தொலைக்காட்சி பிரபலங்கள் : கைப்புள்ள
  காதல்.. கண்றாவி..கருமம் : கார்க்கி
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  தேடல் : உண்மை
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  அலெக்ஸ் : தம்பி