சிறுகதை : அது… அவரே தான்….

சேவியர்

  இசை கண்களைக் கசக்கிக் கொண்டு மீண்டும் பார்த்தாள். அவரே தான் ! அந்த பரந்து விரிந்த பள்ளிக்கூட மைதானத்தின் ஓரமாய் அமர்ந்து எதையோ வரைந்து  கொண்டிருக்கி… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  தள்ளுபடி : சத்யராஜ்குமார்
  வளவளத்தாவின் காதல் : நசரேயன்
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  ரயிலில் மஞ்சள் அழகியுடன் : நசரேயன்
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  பெண்ணியம் : ஜி
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்