அழியாத கோலங்கள்
  ரசிகன் : ஷைலஜா
  வந்தான், இருந்தான், சென்றான் : மாதவராஜ்
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  ஒரு ராத்தல் இறைச்சி : நகுலன்
  விழுந்த கண்ணாடியில் டீச்சரின் தூரப் பார்வை : கே.ரவிஷங்கர்
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  புனிதப் பூமியில் ஒரு படு பாவி : விசரன்
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  Pay It Forward : வினையூக்கி