அழியாத கோலங்கள்
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  என் பிகருக்கு கல்யாணம் : மோகன் கந்தசாமி
  யாரறிவார்? : Narsim
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  நியூயார்க் தோசை வண்டி : தாரா
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  தூண்டில் தருணங்கள் : வண்ணதாசன்
  விளையும் பயிரை : CableSankar