அழியாத கோலங்கள்
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  ரயில் பயணங்களில் : வினையூக்கி
  பாக்கியலக்ஷ்மி : SurveySan
  முடி திருத்தும் நிலையம் : செந்தழல் ரவி
  சாமியாரின் ரகசிய ஆராய்ச்சி the unknown island : பார்வையாளன்
  La gaucherie : வினையூக்கி
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  கதை : Keerthi
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  விடாமல் விலகும் பெண்கள் : வினையூக்கி