அழியாத கோலங்கள்
  பசி : உழவன்
  ஒற்றை மீன் : என். சொக்கன்
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  Jerk Off : Boston Bala
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  உம்மாச்சி காப்பாத்து : Ambi
  விப‌த்தும் ம‌ன‌தின் விச‌ன‌மும் : சமரன்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa