அழியாத கோலங்கள்
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-3 : வெட்டிப்பயல்
  யு.எஸ்ஸிற்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு : முகமூடி
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  முத்தம்மா மருந்து குடிச்சிட்டா : அயன்
  வைதேகி காத்திருப்பாள் : T.V.Radhakrishnan
  உளுந்து சாகுபடிக்காரனின் சாபம் : ம.செந்தமிழன்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  நறுக்கல் : என். சொக்கன்