அழியாத கோலங்கள்
  யரலவழள : க.பாலாசி
  கிரிக்கெட் விளையாடத் தெரியாதது தப்புங்களாயா : அவிய்ங்க ராசா
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA
  அமெரிக்காவில் சி.ஐ.டி. ஷங்கர். - \"தி கிங்பின்\" : அரை பிளேடு
  ஊட்டி விட : தேவன் மாயம்
  முத்தம் : Cable Sankar
  வேண்டாம் அந்த ஈசிஆர் சாலை : ஜாக்கி சேகர்
  மௌனம் பேசிய பொழுது... : தேவ்
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்