அழியாத கோலங்கள்
  செல்லமே : Deepa
  முத்தம் : Cable Sankar
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  அம்மா... உன்னை வணங்குகிறேன் : ஆகாய நதி
  குழந்தைகள் குரோட்டன்ஸ் செடிகளா? : கதிர் - ஈரோடு
  மன்னார்குடி டேஸ் - கெட்ட கிரிக்கெட்டு : RVS
  ச்சும்மா கில்கில்ப்பு ஜில்பான்ஸ் : இரா.வசந்தகுமார்
  எத்தியோப்பிய சிங்கம் : செல்வேந்திரன்