அழியாத கோலங்கள்
  சில்லறைகள் : நான் ஆதவன்
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  வெக்கிலா...வெக்கிலா...கொஞ்சம் சிரி : Simulation
  ஹவுஸ் ஓனர் மற்றும் உருளை சிப்ஸ் : செந்தழல் ரவி
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA