அழியாத கோலங்கள்
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  ஏழு நான்கு இரண்டு எட்டு : என். சொக்கன்
  உடைந்த கட்டில் : என். சொக்கன்
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki
  இனிமே எந்த ஆயாவுக்கும் ஹாய் சொல்லமாட்டேன்!!! : ச்சின்னப் பையன்
  ரெங்கவிலாஸும் என் காதல் தோல்விகளும் : முரளிகண்ணன்
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  அக்கா : Narsim
  ஜனனம் : ILA
  கொலை செய்வது எப்படி? : வெட்டிப்பயல்