அழியாத கோலங்கள்
  மாயமாக மறைந்த ஸ்ட்ராபெர்ரி : TAMILSUJATHA
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  சில்லறைகள் : நான் ஆதவன்
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  வலி உணரும் நேரம் : பாரா
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  கருணை : Cable Sankar
  மாதவனா?வித்யாபாலனா? : கே.ரவிஷங்கர்
  பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டேனே : கார்க்கி