அழியாத கோலங்கள்
  கிரிக்கெட் காலம் : அபிமன்யு
  தொபுக்கடீர் : பத்மினி
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  நீளட்டும் : ஸ்ரீமதி
  பெண்களை குட்டுவது தப்பா? அதனால் என்ன ஆகும்? : குசும்பன்
  வாயிற்படியை நோக்கி : நவநீதன்
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  மூன்று தலைமுறை சாவி : பா.ராஜாராம்
  முத்தம் சிந்தும் நேரம் : இம்சை அரசி