அழியாத கோலங்கள்
  டூ லேட் : சத்யராஜ்குமார்
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  சர்வாதிகாரியா? : மிது
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  இடமாறு தோற்றப் பிழை : சத்யராஜ்குமார்
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  இயற்கை என்னும் : வினையூக்கி