அழியாத கோலங்கள்
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  முழு நேர எழுத்தாளினி ஆகிறாள் ஏகாம்பரி : RamachandranUSHA
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்
  ஊடலும்...ஊடல் நிமித்தமும் : அப்பாவி தங்கமணி
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  முதல் மேடை : ஜி
  கிரிக்கெட் எனும் சொர்க்கம் : Narsim