அழியாத கோலங்கள்
  தீபாவலி(ளி) : அவிய்ங்க ராசா
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  யாழ்ப்பாணத் தமிழில் லவ்ஸ் அகராதி : வ.வா.சங்கம்
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  பேருந்தில் ஒரு பாடம் : மனுநீதி
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  பென்ஸ் குமார் : முரளிகண்ணன்
  எத்தியோப்பிய சிங்கம் : செல்வேந்திரன்