அழியாத கோலங்கள்
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்
  மீண்டும் ஒரு காதல் கதை : Jayashree Govindarajan
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா
  கிரிமினல் : முரளிகண்ணன்