அழியாத கோலங்கள்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  ராமன் சைக்கிள் : குசும்பன்
  மாப்பிள்ளைக்கு மாமன் மனசு : செல்வன்
  ராமனாதனுக்கு விரல் வலிக்குதாம் : அபிஅப்பா
  ஜன்னல் : CableSankar
  கனவாகவே : ஈரோடு கதிர்
  உதடுகள் : VISA
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  தமிழர்களை அவமதிக்கும் பில் கிளிண்டனுக்குக் கண்டனம்! : தஞ்சாவூரான்