அழியாத கோலங்கள்
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  பேருந்துப் பயணம் : சுபாங்கன்
  கிராமத்து பேருந்து : Anbu
  இறந்துப்போன பதினாலாவது ஆள் : கே.ரவிஷங்கர்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  இன்டர்வ்யூ : லதானந்த்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  கீர்த்தனாவும், கெடா வெட்டும் : கே.ஆர்.பி.செந்தில்
  கண் சிமிட்டி : kalapria
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்