அழியாத கோலங்கள்
  ஏதாச்சும் வழி இருக்கா : முரளிகண்ணன்
  மெய்மை : அதிஷா
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  காமன்மேன் : பரிசல்காரன்
  தப்பு : சித்ரன்
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  ஒன் - லைனர்ஸ் : வ.வா.சங்கம்
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  ராமனாதனுக்கு விரல் வலிக்குதாம் : அபிஅப்பா