அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  சென்னை அது ஒரு ஊரு : குசும்பன்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  நான்தான் \'தருமி\' நாகேஷ் : சுரேஷ் கண்ணன்
  மீண்டும் ஒரு முறை : வால்பையன்
  ஜெய்ப்பூரும் நானும் : பினாத்தல் சுரேஷ்
  நான் = கார்த்தி : நாராயணன்
  ப்ரோகிராமர் மகன் : SurveySan
  ஒரு நட்பு முறிந்த சோகக் கதை : உண்மைத் தமிழன்