அழியாத கோலங்கள்
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்
  அமெரிக்காவில் கார் ஓட்டக்கற்றுக்கொண்ட அனுபவம் : குடுகுடுப்பை
  அம்ஷன் குமார் சந்திப்பு : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  கல்கியில் எனது கவிதை : SILVIA MARY
  வாங்க கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணுவோம் : அபிஅப்பா
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev