அழியாத கோலங்கள்
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim
  NCC : நர்சிம்
  யு.எஸ்ஸிற்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு : முகமூடி
  மாறித்தான் ஆகனுமா? : கொங்கு - ராசா
  நரகாசுரன் : Kappi
  கிராமத்து மணம் - 2 (திருட்டு மாங்கா) : சிவா
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  அமெரிக்க அல்பங்கள் : தஞ்சாவூரான்
  தேங்காய்..மாங்காய்..பட்டாணி..சுண்டல் 22-5-09 : T.V.Radhakrishnan