அழியாத கோலங்கள்
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்
  உன்னை கண் தேடுதே : அப்பாவி தங்கமணி
  கல்லூரிப் பயணம் : வெட்டிப்பயல்
  வெட்டப்படாத \'நிர்வாணம்\' : குகன்
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  அவரு வந்துட்டாரு,அப்புறமா பேசுறேன் : வினையூக்கி
  போசி : லதானந்த்
  நூல் : Keith Kumarasamy
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி