அழியாத கோலங்கள்
  கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை : லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்
  பாலாஜி ன் இதுதானப்பா நடந்தது : ஹேமா
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  பைத்தியம் : Cable Sankar
  எண்பதுகளின் தமிழ்ப்படங்கள் ஆச்சரியம் - 1 : கருந்தேள் கண்ணாயிரம்
  சென்சார் சர்பிடிகேட்டுக்கு அலைந்த கதை : உண்மைத்தமிழன்
  என்ன செய்ய : கதிர்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  ஜெயாக்கா : MSATHIA