அழியாத கோலங்கள்
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  பெண் பார்க்க போறேன் : நசரேயன்
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  கதை : Keerthi
  கிறுக்கெட் : Narain