அழியாத கோலங்கள்
  வெற்றி : எட்டிவிடும் உயரம்தான் : யுவகிருஷ்ணா
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா
  Be with Me - Maestro : இசைஞானி பக்தன்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  ஏண்டா எங்க தலைவன் போஸ்டரக் கிழிச்சே? : அன்புடன் அருணா
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  கவிமெழுகுவத்தி தாராபுரம் தகரநிலவன் கவிதைகள் : கப்பி பய
  இந்தாப் பிடி செங்கொடி : இரா.எட்வின்
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி