அழியாத கோலங்கள்
  ஸஸி : பரிசல்காரன்
  வயசானா இப்படித்தான் : சென்னை பித்தன்
  பேருந்தில் ஒரு பாடம் : மனுநீதி
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  சில்லறை : என். சொக்கன்
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  செல்லமே : Deepa
  வியர்வைப்பூ பூத்த மதியம் : vaarththai
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  அட்ரா....அட்ரா....அட்ரா....மாநகர பேருந்து : VISA