அழியாத கோலங்கள்
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்
  டேனியும் பில்கேட்ஸும் : பத்மினி
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  கொலை செய்வது எப்படி? : வெட்டிப்பயல்
  தலைகால் புரியாமல் - சிறுகதை மாதிரி : ச்சின்னப் பையன்
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  ஐரோப்பிய அம்மு : வினையூக்கி
  தேவதைகள் காணாமல் போயின : ரா.கிரிதரன்
  தாயே... மன்னித்துவிடு : உண்மைத்தமிழன்