அழியாத கோலங்கள்
  பெண் பார்க்க போறேன் : நசரேயன்
  குழந்தைக்கு ஜுரம் : தி.ஜானகிராமன்
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  களப்பிரன் : செந்தழல் ரவி
  பயணத்தில் அலையும் புலன்கள் : Krishna Prabhu
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA
  ஜெயாக்கா : MSATHIA
  கத்தியோடு புத்தி : PKP