அழியாத கோலங்கள்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்
  கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 2 : யாத்ரீகன்
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  கணவனிடம் மனைவி அன்பா பேசினா : ச்சின்னப் பையன்
  அமெரிக்காவுக்கு ஆபத்து : நசரேயன்
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  பேரூந்து பிரயாணம் : கவிதா
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்