அழியாத கோலங்கள்
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  இரண்டு வார்த்தைக் கதைகள் : கே.ரவிஷங்கர்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  மனையாள் : R கோபி
  யாரறிவார்? : Narsim
  பல்லு போயிரிச்ய்யா போயிரிச்சி : விசரன்
  புத்தகம் திணித்த மொடா : பெருமாள் முருகன்
  அவியல் 13.04.2009 : பரிசல்காரன்