அழியாத கோலங்கள்
  வெடிகுண்டு : என்.விநாயகமுருகன்
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  e-சண்டை : ச்சின்னப்பையன்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  மெய்மை : அதிஷா
  செண்பகாவும் செக்ஸ் புத்தகமும் : VISA
  காமன்மேன் : பரிசல்காரன்
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim