அழியாத கோலங்கள்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  இந்தாப் பிடி செங்கொடி : இரா.எட்வின்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  குறுந்தகவல் நகைச்சுவைகள் : வால்பையன்
  சார் கொஞ்சம் வெளியே வரீங்களா? : சேவியர்
  இது வெளி நாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு : jothi
  எப்படிக் கேட்டது அவன் அழைப்பு : ஆரூரன் விசுவநாதன்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  பீளமேடு 641004 : இளவஞ்சி
  கல்யாணச்சாவு : பினாத்தல் சுரேஷ்