அழியாத கோலங்கள்
  சாவுகிராக்கி : VISA
  பொக்கிஷம் : பரிசல்காரன்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளின் பெற்றோரா நீங்கள் : Parents Club
  கனவு : ரத்னாபீட்டர்ஸ்
  சர்வாதிகாரியா? : மிது
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்