அழியாத கோலங்கள்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  ரோக் alias Mrs.ரோகிணி செபஸ்டின் பால்ராஜ் : நாராயணன்
  அமெரிக்காவில் சி.ஐ.டி. ஷங்கர். - \"தி கிங்பின்\" : அரை பிளேடு
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  காத்திருந்து காத்திருந்து... : சரவணகுமரன்
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  இந்தியப் பெண்கள் ஏங்க இப்படி இருக்காங்க : செங்கோவி