அழியாத கோலங்கள்
  காதல் கடிதம் : நசரேயன்
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  புகைப்படங்களில் வாழ்பவர்கள் : தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்
  அரை(றை)ப்பங்கு : அபுல்கலாம்ஆசாத்
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  என்ன செய்ய : கதிர்
  சம்பங்கி பூவும்.... தாத்தாவின் நினைவுகளும் : புதுகைத் தென்றல்
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  பல்லவனில் இருந்து பல்லவிக்கு : சந்துரு
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa