அழியாத கோலங்கள்
  நண்பனைக் கழற்றிவிட 10 மொக்கை காரணங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  \" யாதெனின்...யாதெனின்...\'\' போட்டிக்கான சிறுகதை : T.V.Radhakrishnan
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  டேய் காதலா-1 : ILA
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA
  புகைப்படங்களில் வாழ்பவர்கள் : தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்
  நட்பு : ILA
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-6 : வெட்டிப்பயல்
  கிராமத் திருவிழா : thenammailakshmanan