அழியாத கோலங்கள்
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  பொழுதுகளைக் களவாடிய டூரிங் டாக்கீஸ் : எம்.பி.உதயசூரியன்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  தூஸ்ரா : செல்வேந்திரன்
  போபால் : மாதவராஜ்
  குழந்தைக்கு ஜுரம் : தி.ஜானகிராமன்
  என்ன செய்ய : கதிர்
  ஊசல் : ஹுஸைனம்மா
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa