அழியாத கோலங்கள்
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  மில்லியன் காலத்துப் பயிர் : சத்யராஜ்குமார்
  இன்றும் : Kappi
  ஒரு நட்பு முறிந்த சோகக் கதை : உண்மைத் தமிழன்
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  மனுஷனாப் பொறந்தா : பரிசல்காரன்
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  செல்லமே : Deepa
  புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை : ஜி