அழியாத கோலங்கள்
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  La gaucherie : வினையூக்கி
  ஊட்டி விட : தேவன் மாயம்
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  Mother\'s Love : Amazing Photos
  பேப்பருல வந்த என் போட்டா : ILA
  ஜஸ்ட் எ மினிட் : சத்யராஜ்குமார்
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA