அழியாத கோலங்கள்
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  மனைவி : முரளிகண்ணன்
  மின் ரத்து: பனிப்புயல் கடந்த பாஸ்டன் : Boston Bala
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய
  டென்சனை குறைங்க! டென்சனை குறைங்க : ச்சின்னப் பையன்
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  அம்மான்னா சும்மாவா : அபி அப்பா
  தூறல் : வெட்டிப்பயல்
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்