அழியாத கோலங்கள்
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  ஆயா : என். சொக்கன்
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி!! : அதிஷா
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai