அழியாத கோலங்கள்
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  காமராஜர் : S.Sudharshan
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  அவளா இருப்பாளோ : ஈரோடு கதிர்
  ஹைக்கூக்கள் - பகுதி 5 : சிவன்
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  இவளும் பெண்தான் : க.பாலாசி
  நூல் : Keith Kumarasamy
  நிருபர் (கதை - 9) - போட்டிக்கான சிறுகதை : மொழி
  மில்லியன் காலத்துப் பயிர் : சத்யராஜ்குமார்