அழியாத கோலங்கள்
  நம்பவா போறீங்க : P Magendran
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  ஓர் ஆச்சர்யம், ஒரு கேள்வி : என். சொக்கன்
  அபூர்வ சகோதரிகள் : PaRa
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்
  Samaritans :
  உன்னை கொல்ல வேண்டும் : Raju
  கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி : Balram-Cuddalore
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி