அழியாத கோலங்கள்
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj
  தப்பு : சித்ரன்
  பாட்டுத்தலைவன் : அதிஷா
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  து ஜட்டி வாங்கினதுக்கு பார்ட்டி : குசும்பன்