பச்சை – ஹரீஷ் கண்பத் சிறுகதை

பதாகை

ஹரீஷ் கண்பத் அம்மா காலையிலேயே மதிய உணவுக்குத் தயார் செய்யத் துவங்கியிருந்தாள். கிராமம் என்ற நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சிறுநகரமாய் மாறிக் கொண்டி… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஹைக்கூக்கள் - பகுதி 5 : சிவன்
  கணவனின் காதலி : padma
  மரணம் : Kappi
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்
  கல்லூரிப் பயணம் : வெட்டிப்பயல்
  வளவளத்தாவின் காதல் : நசரேயன்
  வெள்ளைச் சட்டை : கார்க்கி
  பவளக்கொடி படம் எப்படி?\'\' என்று அப்பா கேட்ட போது குலை நடுங்கிப் போனேன் : கே.எஸ். சிவகுமாரன்
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan