பச்சை – ஹரீஷ் கண்பத் சிறுகதை

பதாகை

ஹரீஷ் கண்பத் அம்மா காலையிலேயே மதிய உணவுக்குத் தயார் செய்யத் துவங்கியிருந்தாள். கிராமம் என்ற நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சிறுநகரமாய் மாறிக் கொண்டி… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  முழு நேர எழுத்தாளினி ஆகிறாள் ஏகாம்பரி : RamachandranUSHA
  நாமக்கல் பள்ளிகளின் மறுபக்கம் : முரளிகண்ணன்
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  மாப்பிள்ளைக்கு மாமன் மனசு : செல்வன்
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  ஐயையோ...அப்புரம் என்னாச்சு : நானானி
  அம்ஷன் குமார் சந்திப்பு : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi