அழியாத கோலங்கள்
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  மனதை சலவை செய்த மெக்ஸிகோ அழகி : நசரேயன்
  கைதட்டல்கள் : என். சொக்கன்
  வியர்வைமுதல் மழைவரை : என். சொக்கன்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  எனக்கு காதலி கிடைச்சுட்டா!! : நசரேயன்
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam
  நான் = கார்த்தி : நாராயணன்