அழியாத கோலங்கள்
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  பேய் பார்த்திருக்கிங்களா? : கார்க்கி
  ரோக் alias Mrs.ரோகிணி செபஸ்டின் பால்ராஜ் : நாராயணன்
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  ஏதாச்சும் வழி இருக்கா : முரளிகண்ணன்
  பக்கத்து வீடு : பரிசல்காரன்
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  அரசியல் : பரிசல்காரன்