சகிப்புத் தன்மையும், ஏற்றுக் கொள்ளலும்.

ஹுஸைனம்மா

அமீரகத்தில், ஷார்ஜாவில் சர்வதேச புத்தகக் காட்சி நடைபெற்று வருகிறது.  புத்தகக் கண்காட்சி என்றாலே உற்சாகமாயிருக்கும். படிக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆசைக்காவது… read more

 

வாய்ச்சொல்லில் வீரர்கள்

ஹுஸைனம்மா

வெள்ளிக்கிழமை, ஷர்ஜாவில் நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சியைப் பார்க்கப் போகலாம் என்று திட்டமிட்டபோது, அதே வெள்ளியன்று, திரு.ஸ்டாலின் மற்றும் திரு. எஸ்ரா… read more

 

வாய்ச்சொல்லில் வீரர்கள்

ஹுஸைனம்மா

வெள்ளிக்கிழமை, ஷர்ஜாவில் நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சியைப் பார்க்கப் போகலாம் என்று திட்டமிட்டபோது, அதே வெள்ளியன்று, திரு.ஸ்டாலின் மற்றும் திரு. எஸ்ரா… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா
  இன்னும் நிறைய : ஆயில்யன்
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  ஒற்றைச் சொல் கவிதைகள் : தாமிரா
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி