சகிப்புத் தன்மையும், ஏற்றுக் கொள்ளலும்.

ஹுஸைனம்மா

அமீரகத்தில், ஷார்ஜாவில் சர்வதேச புத்தகக் காட்சி நடைபெற்று வருகிறது.  புத்தகக் கண்காட்சி என்றாலே உற்சாகமாயிருக்கும். படிக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆசைக்காவது… read more

 

வாய்ச்சொல்லில் வீரர்கள்

ஹுஸைனம்மா

வெள்ளிக்கிழமை, ஷர்ஜாவில் நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சியைப் பார்க்கப் போகலாம் என்று திட்டமிட்டபோது, அதே வெள்ளியன்று, திரு.ஸ்டாலின் மற்றும் திரு. எஸ்ரா… read more

 

வாய்ச்சொல்லில் வீரர்கள்

ஹுஸைனம்மா

வெள்ளிக்கிழமை, ஷர்ஜாவில் நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சியைப் பார்க்கப் போகலாம் என்று திட்டமிட்டபோது, அதே வெள்ளியன்று, திரு.ஸ்டாலின் மற்றும் திரு. எஸ்ரா… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  பசங்க : ஆசிப் மீரான்
  பன்னீர் சோடா : அநன்யா மஹாதேவன்
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  எப்படிக் கேட்டது அவன் அழைப்பு : ஆரூரன் விசுவநாதன்
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  கத்தியோடு புத்தி : PKP
  தூண்டில் தருணங்கள் : வண்ணதாசன்
  தெரு கூத்து! : குகன்