அழியாத கோலங்கள்
  அமெரிக்காவில் கார் ஓட்டக்கற்றுக்கொண்ட அனுபவம் : குடுகுடுப்பை
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman
  நான் இறங்கினேன் அது ஏறியது : ஈரோடு கதிர்
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  வெற்றி : எட்டிவிடும் உயரம்தான் : யுவகிருஷ்ணா
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்