அழியாத கோலங்கள்
  நீதிமன்றத்தில் நான், மீண்டும் : SurveySan
  லிப்கோ பாலாஜி : முரளிகண்ணன்
  செல்லமே : Deepa
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar
  கொத்துபரோட்டா 27/04/09 : Cable Sankar
  சென்னை அது ஒரு ஊரு : குசும்பன்
  ஏக் டவுன் மே(ங்) ஏக் மோக்ளி ஹிந்தி படித்தான் ஹை : இரா. வசந்த குமார்
  சரோஜா தேவி : யுவகிருஷ்ணா
  ஒரு ஆங்கில வார்த்தையினால் திசை மாறிய எனது வாழ்க்கை : உண்மைத்தமிழன்