அழியாத கோலங்கள்
  Pay It Forward : வினையூக்கி
  அன்ரிசர்வ்ட் பயணம் : லதானந்த்
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  நெறி தவறிய சீதையும், நெருப்புக் குழியிறக்கிய இராமனும் : அரை பிளேடு
  ஜஸ்ட் எ மினிட் : சத்யராஜ்குமார்
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்
  நட்பு : ILA
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  நிலா காயுது../எப்படி?எதற்கு?ஏன்? : G Gowtham