அழியாத கோலங்கள்
  போபால் : மாதவராஜ்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  அறிவினில் உறைதல் : SELVENTHIRAN
  அப்பாவின் (T)ரங்குப் பெட்டியின் இரகசியங்கள் : விசரன்
  கூட்டுக் கறி : Jeeves
  மல்லீ : Dubukku
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  என்ன உறவு ? : கொங்கு - ராசா
  ஏழுவின் காத‌ல் சோக‌ம் : Karki
  எனக்கு என் மாமியார் செய்யும் கொடுமைகள் 10 : ச்சின்னப் பையன்