அழியாத கோலங்கள்
  முத்தம் சிந்தும் நேரம் : இம்சை அரசி
  கனவாகவே : ஈரோடு கதிர்
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  காரைக்குடியில் இருந்து சில படங்கள் : இளவஞ்சி
  இன்னும் நிறைய : ஆயில்யன்
  ஒரு தவறு செய்தால்! அதை தெரிந்து செய்தால் : நடராஜன்
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு