அழியாத கோலங்கள்
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  பென்ஸ் குமார் : முரளிகண்ணன்
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  சர்வாதிகாரியா? : மிது
  போசி : லதானந்த்
  \" யாதெனின்...யாதெனின்...\'\' போட்டிக்கான சிறுகதை : T.V.Radhakrishnan
  இந்த வருடத்தின் முதல் தற்கொலை : வா.மணிகண்டன்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்