அழியாத கோலங்கள்
  வயதானவர் வாழ்க்கை : xavier
  வேண்டாம் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் : ச்சின்னப் பையன்
  மழைக்காதல் : அர்ஜுன்
  யாதும் ஊரே : ரவிச்சந்திரன்
  ரசிகன் : ஷைலஜா
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  ஆயா : என். சொக்கன்
  பந்த்(து) : ஷைலஜா
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்