அழியாத கோலங்கள்
  கதை... கதை... கதை... கதை....!!! : ச்சின்னப்பையன்
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa
  நாணயத்தின் மறுபக்கம் : புதுகைத் தென்றல்
  மூன்று தலைமுறை சாவி : பா.ராஜாராம்
  கௌரவம் : க.பாலாசி
  ஆஷிரா : தேவ்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  சாபம் : ஈரோடு கதிர்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்