அழியாத கோலங்கள்
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  நண்பனான சூனியன் : ILA
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்
  கூட்டுக் கறி : Jeeves
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  வயர்லெஸ் இணைய இணைப்பு : சுந்தரா
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  கொத்துபரோட்டா 27/04/09 : Cable Sankar
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்
  ஒரு ராத்தல் இறைச்சி : நகுலன்