அழியாத கோலங்கள்
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  ஐரோப்பிய அம்மு : வினையூக்கி
  வயதானவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை : பழனி.கந்தசாமி
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  மாயவரத்தான் குசும்புங்கோ...மாட்டுனா ரிவீட்டுங்கோ : அபிஅப்பா
  ராஜலஷ்மி : Cable சங்கர்
  லஞ்சத்தின் த்ரீ டைமன்ஷன் : செந்தழல் ரவி
  பயம் : Gnaniyar Rasikow
  வி.சி.கணேசன் “சிவாஜி கணேசன்” ஆக மாறிய கதை : RV
  நீ இன்றி அமையாது உலகு : நர்சிம்