‘சூழ்கின்றாய் கேடுனக்கு’- அமிதவ் கோஷின் பேரழிவு கால இலக்கியம் – கன் ஐலண்ட் நாவல் குறித்து பீட்டர் பொங்கல்

பதாகை

மனித வாழ்வின் பூதபௌதிகங்களற்ற வெற்றிடம் இலக்கியத்தால் நிரப்படப்பட வேண்டும்- தொழில்மயமாவதற்கு முன்னிருந்தது போல் மானுடமல்லாதவை குரல் பெறவும் நிலையற்ற இ… read more

 

குன்றின் மீது அமர்ந்த குமரன்

Snapjudge

அரூ: கனவுருப்புனைவு காலாண்டிதழ் – அறிவியல் சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகளை முன்வைத்து சில அறிமுகக் குறிப்புகள இன்று அடுத்த கதை: நகுல்வசன் எழுதிய கடவுளும் க… read more

 

குக்குரன்

Snapjudge

அரூ: கனவுருப்புனைவு காலாண்டிதழ் – அறிவியல் சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகளை முன்வைத்து சில அறிமுகக் குறிப்புகள் ஒவ்வொரு கதையும் ஒரு நாயைப் போல. சில வள… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  அலெக்ஸ் : தம்பி
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்
  மனைவி : முரளிகண்ணன்
  பெரிய வீட்டு \"கமலி\" : ILA
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  பிரபல பெண் பதிவர் - மணல் கயிறு : சி.பி.செந்தில்குமார்
  கோவை கபே : ஜீவா
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  சென்னை அது ஒரு ஊரு : குசும்பன்