அழியாத கோலங்கள்
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  மீண்டும் ஒரு காதல் கதை : Jayashree Govindarajan
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  வோட்டர் கேட் : Jana
  நிதர்சன கதைகள்-17 : Cable Sankar
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  தங்கப் பெண் : அழகியசிங்கர்
  அக்கா : Narsim