அழியாத கோலங்கள்
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  வந்தான், இருந்தான், சென்றான் : மாதவராஜ்
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  ராமனாதனுக்கு விரல் வலிக்குதாம் : அபிஅப்பா
  அன்புள்ள தங்கமணிக்கு : Dubukku
  தாய் மனம் : என்.கணேசன்
  அமானுஸ்யங்கள் : சந்திரவதனா
  தற்கொலைக்கு உதவிய நான் : விசரன்
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  அமெரிக்காவுக்கு ஆபத்து : நசரேயன்