அழியாத கோலங்கள்
  கிறுக்கெட் : Narain
  தமிழனை ஏங்க எவனும் நம்ப மாட்டேங்கிறான்? : Santhosh
  வழி : bogan
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-5 : வெட்டிப்பயல்
  சப் காண்டிராக்டர் சல்மான்கான் : அபி அப்பா
  எனது ஈரான் பயணம் - 2 : தம்பி
  கணக்குப் புலிக்கு ஒரு கடுதாசி : ஈரோடு கதிர்
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  தாத்தாவும் திண்ணையும் : கார்க்கி
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்