அழியாத கோலங்கள்
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  ஃபேஸ் புக்கிலிருந்து : கால்கரி சிவா
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  சில்லுனு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் : ILA
  இன்னொரு மீன் : என். சொக்கன்
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி